For Teachers
     Home     

 

Kandungan Panitia Kimia

 
 

SMK Raja Perempuan Ipoh

 
 

Tahun 2008

 
1. Takwim Panitia Mata Pelajaran

 

 
     
2. Struktur Organisasi    
     
3. Maklumat Guru 3.1 Biodata Guru Mata Pelajaran[Ref to Head of Dept] 3.2 Rumusan Maklumat Guru Mata Pelajaran
     

4 Jadual

4.1 Jadual Peribadi guru 4.2 Jadual penggunaan Pusat Sumber
4.3 Jadual pengunaan bilik khas    
     
5. Minit Mesyuarat

5.1 Minit Mesyuarat Panitia Kimia 1 2008

     Minit Mesyuarat Panitia Kimia 1 2009

 

5.2 Minit Mesyuarat Panitia Kimia 2

5.3  Minit Mesyuarat Panitia Kimia 3 5.4 Minit Mesyuarat Panitia Kimia 4 5.4 Contact time
     
6. Head Count 6.1 Analisis Head Count Mata Pelajaran 6.2 Projek Serah nama pelajar lemah
6.3 Laporan pencapaian pelajar Projek Serah    
     
7. Program Peningkatan Akademik 7.1 Program Teras 7.2 Program elektif
7.3 Kertas Kerja program, flow chart dan carta gant 7.4 Laporan penilaian program 2008 7.5 Pelan taktikal 2009
     
8. Pepriksaan Awam 8.1 Takwim peperiksaan 8.3 Keputusan SPM
8.4 Keputusan STPM 8.5 Maklumat Peka/Amali/Kerja Kursus/PA  
     
9  Peperiksaan Dalaman 9.1 Takwim peperiksaan dalaman 9.2 Jadual penyediaan soalan
9.3 Jadual Penentuan Ujian 9.4 Laporan analisis keputusan peperiksaan 9.5 Format soalan dan skema jawapan
     
10. Buku dan ABM 10.1 Senarai buku teks 10.2 Senarai buku rujukan
10.3 Alat Bantu Mengajar    
     
11. Jadual Pencerapan 11.1 Jadual Seliaan hasil kerja murid 11.2 Jadual pencerapan P&P dalam bilik darjah
     
12. Kemajuan Staf 12.1 Jadual kursus 12.2 Laporan kursus
12.3 Bahan edaran    
     
13. Persatuan Akademik    
     
14. Anggaran perbelajaan    
     
15. Jawatan kuasa Panitia(Kelompok/zon/Daerah(jika ada)

15.1 Minit Mesyuarat

 

15.2 Bahan Edaran
16. Pemantauan Sukatan Pelajaran    
     
17. Pekeliling 17.1 Surat Pekeliling Iktisas Bil 4/86 17.2 Bil 10/93
17.3 Bil 3/99 17.4 Bil 1/2000 17.5 Bil 3/2000
17.6 PIPP    
     
18. Pelbagai 18.1 Penyelidikan & Pembangunan/ Kajian Tindakan  
     
19. Chemistry Lesson Plan 19.1 Form 4 2010 19.2  Form 5 2010
19.3 Lower 6 2010 19.4 Upper 6 2010 19.5 Chemistry STPM Syllabus